Публична покана - асфалтиране

Извършване на строително ремонтни дейности на обект: „Ремонт и асфалтиране на пътища в Община Етрополе”