ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПРЕДПЛАНОВИ ДЕЙНОСТИ

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДПЛАНОВИ ДЕЙНОСТИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.“