ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОБУЧЕНИЯ

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ, В Т.Ч. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И АНАЛИЗ И ЗА РАБОТА СЪС СЪЗДАДЕНИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА ПО ДЕЙНОСТ 6 И ДЕЙНОСТ 7 МЕТОДИКИ“