ПУБЛИЧНА ПОКАНА МЕТОДИКА

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПЛАНОВИЯ ПРОЦЕС И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ /ДЕЙНОСТ 6 И ДЕЙНОСТ 7/“