ПУЛИЧНА ПОКАНА СМР в МБАЛ „Проф. д-р Ал.Герчев“ - Етрополе

Изпълнение на СМР в МБАЛ „Проф. д-р Ал.Герчев“ - Етрополе, необходими за нормалното функциониране на дейността на лечебното заведение“