Публична покана ЦДГ "Слънчице"

„Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Слънчице”, гр. Етрополе”