Публична покана ЦДГ "Еделвайс"

„Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Еделвайс”, гр. Етрополе”