Публична покана ЦДГ "Звънче"

„Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Звънче”, гр. Етрополе”