Публична покана "Обществена трапезария"

Доставка на ежедневно приготвена храна за бенефициентите на социалната услуга “Обществена трапезария” на територията на Община Етрополе.”