Инженеринг-трафопост

Избор на изпълнител за инженеринг на нов трафопост за захранване на Спортен комплекс"ЧАВДАР", находящ се в гр.Етрополе,кв.86,УПИ-IV

 


 

1. Публична покана

2. Покана

3. Приложения

4. Виза


03.10.2014 г.

ПРОТОКОЛ