Публична покана -корекция на р.Ябланица

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ "УКРЕПВАНЕ БРЕГА НА Р. ЯБЛАНИЦА В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.Т. 539 ДО О.Т. 535, КВ.175, ГР. ЕТРОПОЛЕ”- I ЕТАП – УШИРЯВАНЕ И ПРОДЪЛБОЧАВАНЕ НА ДЪНОТО НА Р. ЯБЛАНИЦА В УЧАСТЪКА ОТ ХКМ 0+000 ДО ХКМ 2+98,30 И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА /I ФАЗА/

 


 

 

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ

2. РАБОТЕН ПРОЕКТ


08.09.2014 г.

ПРОТОКОЛ


19.09.2014 г.

ДОГОВОР