Брой записи # 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на храна ДСП 30 Септември 2014 1392
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 30 Септември 2014 1878
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 10 Септември 2014 1833
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за дървообработване 17 Юни 2014 1334
НАДЗОР-ЛОПЯН 09 Май 2014 1358
ОБОРОУДВАНЕ-ЧИТАЛИЩЕ 17 Април 2014 2324
Обновяване и реконструкция на Мемориален парк 08 Април 2014 1344
Рехабилитация ВИК и ПЪТИЩА 31 Март 2014 1378
Избор на изпълнител на СМР по проект Чавдар 11 Декември 2013 2177
Извършване на обществен превоз на пътници 13 Ноември 2013 1631
ДОСТАВКА НА ПРИГОТВЕНА ХРАНА ЗА АБОНАТИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 02 Октомври 2013 1592
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 01 Октомври 2013 1322
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ 01 Октомври 2013 1370
Надзор - Чавдар 07 Май 2013 1342
Изпълнение и отчитане-Чавдар 07 Май 2013 1183
Изпълнение и отчитане ВИК и пътища 07 Май 2013 1166
Надзор-ВИК и пътища 07 Май 2013 1287
Рекламни материали 11 Март 2013 2051
Документация проектиране 05 Март 2013 3258
Обновяване и оборудване на “МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев 11 Февруари 2013 2531