Брой записи # 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на храна ДСП 30 Септември 2014 1243
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 30 Септември 2014 1711
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 10 Септември 2014 1678
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за дървообработване 17 Юни 2014 1170
НАДЗОР-ЛОПЯН 09 Май 2014 1199
ОБОРОУДВАНЕ-ЧИТАЛИЩЕ 17 Април 2014 2115
Обновяване и реконструкция на Мемориален парк 08 Април 2014 1166
Рехабилитация ВИК и ПЪТИЩА 31 Март 2014 1210
Избор на изпълнител на СМР по проект Чавдар 11 Декември 2013 2003
Извършване на обществен превоз на пътници 13 Ноември 2013 1468
ДОСТАВКА НА ПРИГОТВЕНА ХРАНА ЗА АБОНАТИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 02 Октомври 2013 1431
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 01 Октомври 2013 1194
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ 01 Октомври 2013 1228
Надзор - Чавдар 07 Май 2013 1203
Изпълнение и отчитане-Чавдар 07 Май 2013 1042
Изпълнение и отчитане ВИК и пътища 07 Май 2013 1024
Надзор-ВИК и пътища 07 Май 2013 1136
Рекламни материали 11 Март 2013 1872
Документация проектиране 05 Март 2013 2980
Обновяване и оборудване на “МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев 11 Февруари 2013 2258