Брой записи # 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на храна ДСП 30 Септември 2014 1273
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 30 Септември 2014 1741
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 10 Септември 2014 1708
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за дървообработване 17 Юни 2014 1207
НАДЗОР-ЛОПЯН 09 Май 2014 1228
ОБОРОУДВАНЕ-ЧИТАЛИЩЕ 17 Април 2014 2154
Обновяване и реконструкция на Мемориален парк 08 Април 2014 1200
Рехабилитация ВИК и ПЪТИЩА 31 Март 2014 1246
Избор на изпълнител на СМР по проект Чавдар 11 Декември 2013 2033
Извършване на обществен превоз на пътници 13 Ноември 2013 1499
ДОСТАВКА НА ПРИГОТВЕНА ХРАНА ЗА АБОНАТИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“ В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ 02 Октомври 2013 1467
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 01 Октомври 2013 1220
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ 01 Октомври 2013 1252
Надзор - Чавдар 07 Май 2013 1229
Изпълнение и отчитане-Чавдар 07 Май 2013 1067
Изпълнение и отчитане ВИК и пътища 07 Май 2013 1051
Надзор-ВИК и пътища 07 Май 2013 1167
Рекламни материали 11 Март 2013 1910
Документация проектиране 05 Март 2013 3037
Обновяване и оборудване на “МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев 11 Февруари 2013 2317