С Ъ О Б Щ Е Н И Е за промяна на Общинска транспортна схема

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за  промяна  на

Общинска транспортна схема, считано от 21. 01. 2013г.

 Община Етрополе съобщава на всички граждани, че във връзка с приемане на нова транспортна схема, разписанието на автобусните линии се променя както следва:

 

1. Етрополе - Брусен - Етрополе - час на тръгване - 5.45 ч. изпълнява се през периода от 01.01 до 01.07. и от 15.09. до 31.12. без празнични и почивни дни .

2.  Етрополе — Брусен — Лопян — Етрополе - час на тръгване -  5.45 ч. изпълнява се през периода от 01.07 до 15.09. без празнични и почивни дни. 

3. Етрополе - Лопян – Брусен - Етрополе - час на тръгване - 7.15 ч. - изпълнява се целогодишно.

4. Етрополе - Лопян - Етрополе - час на тръгване - 11.40 ч. изпълнява се през периода от 01.01 до 01.07. и от 15.09. до 31.12. без празнични и почивни дни.

5.  Етрополе — Брусен — Лопян — Етрополе - час на тръгване — 13.35 ч. - изпълнява се целогодишно.

6. Етрополе - Лопян – Брусен - Етрополе - час на тръгване – 17.35 ч. - изпълнява се целогодишно.

7. Етрополе - Ямна - час на тръгване – 6.20 ч. - изпълнява се целогодишно.

8. Етрополе - Ямна - час на тръгване – 13.35 ч. - изпълнява се целогодишно.

9. Етрополе — Ямна - час на тръгване — 17.40 ч. - изпълнява се целогодишно.

10.Етрополе - Бойковец - час на тръгване - 6.30 ч. - изпълнява се целогодишно само в работни дни.

11.Етрополе - Бойковец - час на тръгване - 8.00 ч. - изпълнява се целогодишно, само в празнични и почивни дни.

12.Етрополе - Бойковец - час на тръгване - 12.00 ч. - изпълнява се целогодишно.

13.Етрополе - Бойковец - час на тръгване - 17.30 ч. - изпълнява се целогодишно.

14.Етрополе - Оселна - час на тръгване – 8.00 ч. - изпълнява се целогодишно, в сряда.

15. Етрополе - Оселна - час на тръгване – 14.00 ч. - изпълнява се целогодишно, в сряда.

16.Градска  автобусна  линия   № 1 -   час  на  тръгване  6.50  ч.  -  изпълнява  се целогодишно в работни дни.

17.Градска  автобусна  линия  № 2 -  час  на  тръгване  6.55  ч. -  изпълнява  се целогодишно в     работни дни.

18.Градска автобусна линия № 3 - час на тръгване 16.30 ч. - изпълнява се целогодишно в работни дни.

 

Венета Гергова

За кмет на община Етрополе

/Съгласно Заповед № РД-15-020/15. 01. 2013г/