ОБЯВА

ОБЯВА

        Във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност при изпълнението на „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”, уведомяваме всички заинтересовани страни, че публичното заседание по отваряне на ценовите оферти ще се състои на 24.01.2013 г. (четвъртък) от 15:30 часа в Заседателна зала № 312 на Общинска администрация – Етрополе, адрес: гр. Етрополе, пл. „Девети септември” № 1.