ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИА БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

  • Печат

pokana otch16