СЪОБЩЕНИЕ ГРОБИЩЕН ПАРК

ГРОБИЩНИЯТ ПАРК Е ЗАКЛЮЧЕН С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ. КЛЮЧЪТ СЕ НАМИРА ПРИ ДЕЖУРНИЯ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО