ОБЯВА

  • Печат

УВАЖЕМИ ГРАЖДАНИ,

На основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 4 от Наредба № 5 за общинската собственост, във връзка с предстоящото обсъждане от Общинския съвет - Етрополе, представям на вниманието Ви следния проект на допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 година, а именно:

§ 1. В Раздел III„Описание на имотите, които Община Етрополе има намерение да предложи за предоставяне под наем“, към т. 3.3. „Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, се добавя: .......                                                                                                         

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява (3).doc)Обява (3).docО Б Я В А261 КБ2017-06-09 15:41