О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЕТРОПОЛЕ СЪОБЩАВА, че в ДВ бр.43 от 30.05.2017год. е публикувано Решение № 66 от 27.04.2017год. на Общински съвет гр. Етрополе за одобрен ПУП – парцеларен план (ПП) за определяне на трасе и сервитут на „Подземна кабелна линия 20kV от нов Ж.Р. стълб BЛ 20kV „Равна” в ПИ № 008022 до нов БКТП в ПИ № 008028 „Производствена, складова и обслужваща дейност”, землище гр.Етрополе.   

(Публикувано на 31 май 2017г.)

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (SKMBT_C22417053108330.pdf)SKMBT_C22417053108330.pdf 449 КБ2017-05-31 09:44
Свали този файл (SKMBT_C22417053108320.pdf)SKMBT_C22417053108320.pdf 318 КБ2017-05-31 09:44