2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

  • Печат

2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/