2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

  • Печат

2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/