2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

  • Печат

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук /от стандарта на услугата/