2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/