2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/