2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/