1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук /от стандарта на услугата/