2082 Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

2082 Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук /от стандарта на услугата/