2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук /от стандарта на услугата/