2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

  • Печат

2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/