2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

  • Печат

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/