2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

  • Печат

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/