1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

  • Печат

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

 

Заявление /Образец/ - изтеглете тук

Информация за услугата – изтеглете тук/от стандарта на услугата/