АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Брой записи # 
Заглавие Дата на създаване Посещения
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци 11 Агуст 2016 577
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 11 Агуст 2016 636
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 11 Агуст 2016 640
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 11 Агуст 2016 577
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация 11 Агуст 2016 553
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 11 Агуст 2016 523
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни 11 Агуст 2016 557
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 11 Агуст 2016 526
2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения 11 Агуст 2016 570
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 10 Агуст 2016 719