Категории

Заместник кметове

Росица Иванова Христова

Ресор: Икономическа дейност, общинска собственост, здравеопазване, просвета, култура,  благоустройство, туризъм и спорт

Родена на 02.07.1961г. в с. Джурово,обл. Софийска.

Завършила средно образование в ПТ „Асен Златаров”- математическа паралелка гр. Ботевград.

Висше образование – Румъно – българска филология в гр. Букурещ - Румъния.

Магистър : „Социални дейности” – ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград

Квалификация: „Европейски административни практики” в Софийски университет „Климент Охридски”.

Омъжена с две дъщери.

инж. Стефан Борисов

Инж. Стефан Борисов е роден в Етрополе, завършил е СУ „Христо Ясенов” –  гр. Етрополе през 1993 година. След това е следвал в Минно-геоложкия университет „Св.Иван Рилски” в София,   специалност „Инженерна геоекология”. Завършил е и Националното висше минно училище за технологии и мини на Алес във Франция, със специалност „Управление на околната среда, европейско законодателство и отпадъци”. Училището е основано още от Наполеон Бонапарт, с традиции във висшето образование. 

Трудовата му дейност е свързана с придобитата специалност. Веднага след завършване на висшето образование е започнал работа като еколог на рудник „Елаците” до 2008 година. След това, около две години, е работил във фирма „БУЛЕКОПАК” АД София, мениджър „Общински проекти”. От 2011 год. до 2013 год. е началник на РИОСВ – София. Говори френски и английски език. Председател е на Местна инициативна група „Община Етрополе”. От 2015 год. е заместник-кмет на Община Етрополе с ресор „Управление на Европейски фондове, програми и проекти, Териториално и селищно устройство, Инвестиционна политика и екология, Обществен ред и сигурност” .