Категории

Бюджет 2020

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2020 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ