Категории

Бюджет 2019

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА 2019 ГОДИНА И МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ