Категории

Избори 2017

Сайта на Главна Дирекция „Гражданска регистрация и Административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, за справки в избирателните списъци  е активен.

Сайта е достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections

Чрез сайта може:

- Да се прави справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото за гласуване за Народно събрание.

- Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път.

Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път.

Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

- Да се информирате за секциите и местата за гласуване

Съобщение за хора с увреждания

Във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 година ръководството на община Етрополе уведомява всички граждани, че секция № 8, находяща се в НЧ ”Тодор Пеев-1871 г”, І - ви етаж е определена за гласуване на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението.
Обявяваме следните адрес и телефон, на които могат да се правят заявки за помощ и транспорт от гражданите:


ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Адрес: гр. Етрополе, пл. „ Девети септември ” №1
тел. 0720/68200

На посочения телефон се приемат заявки денонощно като заявителят посочва:
1. Трите имена на избирателя.
2. Адреса, на който се намира.
3. Решение на ТЕЛК.
4. Номера на секцията, в която ще гласува.
5. Ще ползва ли придружител.
6. Телефон за връзка.

Общинска администрация Етрополе уведомява всички членове на секционни избирателни комисии, чe на 17.03.2017 година / ПЕТЪК / от 11.30 часа

в малкия салон на Читалище „Т.Пеев” Районна избирателна комисия София област ще проведе обучение за предстоящите избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Присъствието на членовете на секционните избирателни комисии е задължително!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Образуване на секция за гласуване с  подвижна избирателна кутия   

Уведомяваме избирателите с трайни увреждания,че секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.на територията на община Етрополе не е образувана тъй като няма условия за разкриване на секция т.с наличие на не по- малко от 10 избиратели заявили желанието си в писмена форма чрез заявление по образец.