Категории

Профил на купувача - Събиране на Оферти с обява

Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България

  ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България“   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГ...

21 Август 2019   Преглед

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ПРЕДМЕТ: „Изкърпване на пътища и улици на територията на Община Етрополе”1.    Изкърпване на бул.“Партизански“, гр. Етрополе.2.    Изкърпване на ул...

26 Февруари 2019   Преглед

Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов“, гр. Етрополе

ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на ул. „Александър Атанасов“, гр. Етрополе“№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП    КРАЕН СРОКза подаване на оферти     ДО 17:...

08 Октомври 2018   Преглед

Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища

ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен, община Етрополе...

10 Септември 2018   Преглед

Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:ПРЕДМЕТ: „Рем...

30 Юли 2018   Преглед

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения

  ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Етрополе, свързани с изготвяне на  заявления за подпо...

25 Април 2018   Преглед

Доставка на нови автомобили по две обособени позиции

 ПРЕДМЕТ:„Доставка на нови автомобили по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Доставка на нов автомобил с повишена проходимост 4x4“ Обособе...

24 Април 2018   Преглед

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци

    ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:     ПРЕД...

15 Март 2018   Преглед

„Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Разширяване на нов гробищен парк в поземлен имот №066063, м. ”Котката”, землището на гр. Етрополе -първи етап, подобект I г – квартал 15 и подобект I е, кв. 16“

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 186, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: „Извършване на строително-...

15 Февруари 2018   Преглед

Основни ремонти на обекти

ПРЕДМЕТ: Основни ремонти на обекти: 1. Рехабилитация на ул. „Oборище“, гр. Етрополе 2. Рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ / от бул.“Партизански...

16 Май 2017   Преглед