Категории

Профил на купувача

Пазарна консултация 2

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно ...

19 Септември 2016   Преглед

Пазарна консултация 1

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно ...

19 Септември 2016   Преглед

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проект

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с п...

30 Август 2016   Преглед

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Обява с предмет: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и изда...

29 Юли 2016   Преглед

Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици и пътища

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ н...

15 Юни 2016   Преглед

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, съгласно утвърдени маршрутни разписания” Извършва...

14 Януари 2016   Преглед

18/21.10.2014г. Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад "Девети Септември", гр. Етрополе - 1-ви етап

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП        Предмет: Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и рехабилита...

21 Октомври 2014   Преглед