Категории

Профил на купувача

Основни ремонти на обекти

ПРЕДМЕТ: Основни ремонти на обекти: 1. Рехабилитация на ул. „Oборище“, гр. Етрополе 2. Рехабилитация на ул. „Никола Михайлов“ / от бул.“Партизански...

16 Май 2017   Преглед

Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Етрополе по две обособени позиции

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕПРЕДМЕТ:  „Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Етрополе по две о...

15 Май 2017   Преглед

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етрополе, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕДМЕТ: „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на 2 жилищни сгради в гр.Етропол...

26 Април 2017   Преглед

Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за основни ремонти /рехабилитация/ на обекти: 1. Рехабилитация на ул. „Китка“,...

28 Март 2017   Преглед

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ "Патиланци", гр. Етрополе"

ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДЯ „Патиланци”, гр. Етрополе“ по обособени позиции...

10 Март 2017   Преглед

Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕПРЕДМЕТ: „Изработване на общ устройствен план на Община Етрополе”   № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2017-...

13 Декември 2016   Преглед

Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПРЕДМЕТ: „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“ № НА ПРЕПИСК...

29 Ноември 2016   Преглед

Избор на изпълнител на строително–монтажни работи на обекти

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Предмет: Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител на строително–монтажни работи н...

07 Ноември 2016   Преглед

Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2016-2017 година

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ Предмет:   “Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата н...

27 Септември 2016   Преглед

Пазарна консултация 3

Настоящата пазарна консултация се провежда във връзка с кандидатстване на Община Етрополе за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно ...

19 Септември 2016   Преглед