Категории

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“, ГР. ЕТРОПОЛЕ - II-РИ ЕТАП

14 Февруари 2019 | 13:26

ПРЕДМЕТ: „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – II-ри етап“

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

 

 

00099-2019-0001

КРАЕН СРОК за подаване на оферти

 

 

ДО 17:00 ЧАСА на 14.03.2019г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

 

10:00 ЧАСА на 15.03.2019г.

 

 

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1

 

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

 

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документация 14 Февруари 2019 | 13:20ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 14 Февруари 2019 | 13:21ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 14 Февруари 2019 | 13:22ч. Свали
Технически проекти
ОДОБРЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ 1 14 Февруари 2019 | 13:25ч. Свали
ОДОБРЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ - ЧАСТ 2 14 Февруари 2019 | 13:26ч. Свали
Файлове за преглед
КСС 14 Февруари 2019 | 13:24ч. Свали
ЕЕДОП 14 Февруари 2019 | 13:24ч. Свали