Категории

Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе

30 Октомври 2018 | 14:04

ПРЕДМЕТ: „Доставка на приготвена храна за абонатите на „Домашен социален патронаж“ в Община Етрополе“.


№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП  00099-2018-0007КРАЕН СРОК за подаване на оферти   ДО 17:00 ЧАСА на 21.11.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ    10:00 ЧАСА на 22.11.2018 г.

Офертите се подавал лично или по пощата  с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация:Бистра Павлова / тел: 0720 68229

Документация
Документация 30 Октомври 2018 | 14:03ч. Свали
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ 30 Октомври 2018 | 14:03ч. Свали
Решение
РЕШЕНИЕ 30 Октомври 2018 | 14:03ч. Свали
Файлове за преглед
ЕДОП 30 Октомври 2018 | 14:03ч. Свали