Категории

Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2017-2018 година”

22 Ноември 2017 | 15:09

ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: “Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа в гр. Етрополе, селата на община Етрополе и общинската пътна мрежа за зимния период 2017-2018 година” с две обособени позиции:

         Обособена позиция 1 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на уличната мрежа, местни пътища в гр. Етрополе и част от път II-37 Джурово-Етрополе-Златица с дължина 4.907 км.”

         Обособена позиция 2 – „Снегопочистване, опесъчаване и мероприятия срещу заледяване на улици и общински пътища до населените места в Община Етрополе – с. Лъга, с. Малки Искър, с. Брусен, с. Лопян, път с. Лопян - с. Ямна, с. Рибарица, с. Бойковец и път с. Голям Извор – м. Оселна.”

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: Бистра Павлова / тел: 0720 68229

Документация
Документациите за участие 15 Септември 2017 | 11:42ч. Свали
Обявление
Обявление 15 Септември 2017 | 11:43ч. Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти 12 Октомври 2017 | 13:14ч. Свали
Решение
Решение 15 Септември 2017 | 11:44ч. Свали
Решение 20 Октомври 2017 | 08:13ч. Свали
Договори
Възложена поръчка 06 Ноември 2017 | 14:24ч. Свали
Договор Об.поз.1 29 Май 2018 | 13:00ч. Свали
Договор Об.поз.2 29 Май 2018 | 13:00ч. Свали
Протоколи
Протокол №1 20 Октомври 2017 | 08:11ч. Свали
Протокол №2 20 Октомври 2017 | 08:12ч. Свали