Категории

Строителен надзор на обект "Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе"

22 Ноември 2017 | 15:06

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Документация
Документациите за участие 15 Септември 2017 | 08:58ч. Свали
Обявление
Обявление 15 Септември 2017 | 08:59ч. Свали
Решение
Решение 15 Септември 2017 | 09:00ч. Свали
Решение за определяне на изпълнител 05 Април 2018 | 14:00ч. Свали
Договори
Договор 08 Юни 2018 | 15:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 09 Февруари 2018 | 13:00ч. Свали
Протокол 2 05 Април 2018 | 14:00ч. Свали
Протокол 3 05 Април 2018 | 14:00ч. Свали
Файлове за преглед
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 16 Март 2018 | 11:00ч. Свали
ДОКЛАД 05 Април 2018 | 14:00ч. Свали