Категории

Упражняване на НСН при изпълнение на СМР по Обществена поръчка с предмет

25 Август 2017 | 09:25

ПРОЦЕДУРА НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет: Упражняване на НСН при изпълнение на СМР по Обществена поръчка с предмет:

“Въвеждане на енергоспестяващи мерки в съответствие с предвижданията на обследване за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Етрополе” с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Въвеждане на енергоспестяващи  мерки в Административна сграда на два етажа, гр. Етрополе“

Обособена позиция 2: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Общежитие към Професионална гимназия, гр.Етрополе”

Обособена позиция 3: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДЯ „Патиланци”, гр.Етрополе”

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП   
КРАЕН СРОК за подаване на оферти ДО 17:00 ЧАСА НА 13.07.2017 Г.
ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ 10:00 ЧАСА НА 14.07.2017 Г.

Офертите се подавал лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адреса: град Етрополе, пк 2180, пл. „Девети септември“ № 1

Лице за приемане на оферти: Маргарита Чипева

Отговорни лица за подаване на информация: инж. Стефан Борисов / тел: 0720 68204

Обявление
Обявление 21 Юни 2017 | 10:09ч. Свали
Решение
Решение за участие 21 Юни 2017 | 10:07ч. Свали
Договори
ДОГОВОР 15 Март 2018 | 10:00ч. Свали
ДОГОВОР 15 Март 2018 | 10:00ч. Свали
ДОГОВОР 15 Март 2018 | 15:00ч. Свали
Протоколи
ПРОТОКОЛ 1 01 Декември 2017 | 09:53ч. Свали
Файлове за преглед
ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 19 Декември 2017 | 12:30ч. Свали
Решение за определяне на изпълнител 30 Януари 2018 | 14:00ч. Свали
Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП 30 Януари 2018 | 14:00ч. Свали
Протокол 1 30 Януари 2018 | 14:00ч. Свали
Приложение 1 - Протокол 1 30 Януари 2018 | 14:00ч. Свали
Протокол 2 30 Януари 2018 | 14:00ч. Свали
Протокол 3 30 Януари 2018 | 14:00ч. Свали