Категории

Съветници

РЕГИСТЪР на групите на общинските съветници, съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 12.11.2015-2019 година

1. Местна коалиция ЕТРОПОЛЕ

1. Димитър Сотиров Хаджиев - ръководител на групата

2. Петко Петков Петков – член.

3. Янка Иванова Цветкова – член.

4. Володя Василев Вълов – член.

5. Ралица Цанкова Ботева – член.

6. Мария Стоянова Драганска – член.

7. Николай Тодоров Николов – член.

8. Тошко Кирилов Стоев – член.

2. ПП „ГЕРБ”

1. Венета Радославова Гергова - ръководител на групата

2. Георги Борисов Георгиев – член.

3. Марин Василев Маринов – член.

3. Група на общинските съветници на „Българска социалистическа партия”

1. Владимир Петров Александров - ръководител на групата

2. Васил Иванов Василев - член.

3. Васил Георгиев Василев - член.

4. Боряна Ценова Керемидска - член.

5. Лъчезар Христов Лазаров - член.

6. Цветолюб Веселинов Пенчев - член.