Категории

Ръководство

Председател на Общинския съвет Етрополе мандат 12.11.2015– 2019г. - МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

Канцелария на Общинския съвет - Етрополе:
тел.: 0720/6 34-62
e-mail: obsetr@abv.bg