Категории

Решения на ОбС от 2018г.

Списък от файлове
РЕШЕНИЕ № 1 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 2 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 3 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 4 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 5 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 6 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 7 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 8 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 9 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 10 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 11 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 12 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 13 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 14 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 15 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 16 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 17 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 18 от 25.01.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 19 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 20 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 21 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 22 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 23 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 24 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 25 от 28.02.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 26 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 27 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 28 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 29 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 30 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 31 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 32 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 33 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 34 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 35 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 36 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 37 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 38 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 39 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 40 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 41 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 42 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 43 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 44 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 45 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 46 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 47 от 29.03.2018 г Преглед
РЕШЕНИЕ № 48 от 29.03.2018 г Преглед