Категории

Решения на ОбС от 2020г.

Списък от файлове
РЕШЕНИЕ №29 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №30 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №31 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №32 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №33 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №34 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №35 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №36 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №37 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №38 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №39 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №40 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №41 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №42 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №43 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №44 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №45 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №46 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №47 от 29.01.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №48 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №49 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №50 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №51 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №52 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №53 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №54 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №55 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №56 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №57 от 27.02.2020 г. Преглед
РЕШЕНИЕ №58 от 27.02.2020 г. Преглед