Категории

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ - ГРАД ЕТРОПОЛЕ

12 Септември 2018 | 13:48 Прочетена: 171

В периода от 10 до 16 септември 2018 година ще се проведе традиционната седмица на пожарната безопасност.  Тя има за цел популяризиране на професията на пожарникарите и спасителите, провеждане на информационно-разяснителни мероприятия сред обществеността, демонстрации на професионални умения и техника, работа с подрастващите, срещи с граждани и други.
На 14 септември - Кръстовден се навършват 112 години от Първия пожарникарски събор в гр. София. На този форум 17 пожарни командири от страната за първи път се обединяват, единодушно приемат решение за създаване на пожарно дружество в България и определят бъдещето изграждане и развитие на пожарното и спасителното  дело в страната. Съборът се открива от най-възрастния пожарен командир Г. Атанасов от Пловдив. Във връзка с този исторически факт с Решение № 385/13.09.1995 г. на Министерски съвет датата 14 септември е обявена за професионален празник на специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението в Република България.
Всяка година на този ден пожарникарите отбелязват професионалния си празник и отдават почит на загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги. По достойнство отдават и дължимото на всички служители от структурите на “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР.
Едно от съпътстващите мероприятия се състоя днес, а именно среща с органите за местно самоуправление, ръководството на фирми, институции и предприятия. Те бяха запознати с дейностите и мероприятията на служителите от Главна дирекция „ПБЗН“, функционалните задължение към гражданите и институциите и запознаване с проблемите на пожарната на територията на Общината.
Инж. Ивайло Диков – Началник на Районна служба „ПБЗН“ – Етрополе запозна присъстващите с дейностите, които са извършили през изминалата година. В изпълнението на дейностите по приоритети от плана за управленската дейност на Районната служба е била насочена основно към привеждане на системата за управлението на силите и средствата при отработване на произшествията съответствие с нормативните изисквания, съобразно новосъздадените звена, полагане на ежедневните усилия за поддържане на специализираната пожарна техника и екипите в състояние на годност за експлоатация.  В изпълнение изискванията на Закона за МВР и Закона за защита при бедствия, през отчетния период бяха извършени 76 бр. проверки на учебни и детски заведения, физически и юридически лица, извършващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора.
Основните усилия на РС”ПБЗН” бяха насочени към съвместни дейности с държавните и общински структури, за намаляване на риска чрез обследване на фирми, работещи с рискови вещества и материали, извършващи дейност в рискови условия, които са потенциално опасни за работниците, служителите, населението и околната среда.
Районна служба за „Пожарна безопасност и защита на населението” – Етрополе е пряко ангажирана в организацията и осъществяването на ПГ и СД. До настоящия момент са 78 произшествия. Службата разполага с 2 бр. пожарни автомобили.
За изпълнение на задачите по защитата при бедствия главната цел е повишаване готовността за действие на спасителните екипи при бедствия за осигуряване живота и здравето на населението, опазване на околната среда и имуществото на гражданите. За постигане на главната цел се изпълняват следните основни задачи: Основна стратегическа задача - Готовност на спасителните екипи за действие при бедствия и Ефект - Надеждна защита на живота и здравето на населението и тяхното имущество, на стопанските и културни ценности.
Планът за защита на населението при бедствия на територията на общината е актуализиран във връзка с настъпилите промени в ГД”ПБЗН” - МВР, МЗХ и МЗ. Извършена е актуализация на приложенията към плана. На територията на община Етрополе е сформирано доброволно формирование състоящо се в настоящия момент от 11 члена, като по норматив се позволяват 15. В момента от Общинска администрация – Етрополе набират 4 доброволци за попълване на доброволното формирование. Всички доброволци са преминали успешно модулите за обучение 1, 2 на ДФ. На всички са закупени предпазни дрехи и защитни средства, като предстои да получат нови такива поради изтичане срока на експлоатация на старите предпазни екипи.
Заместник – кметът на Община Етрополе Росица Христова изказа благодарности от ръководството на Община Етрополе към служителите и ръководството на РС „ПБЗН“ – град Етрополе за добрата комуникация между институциите, за професионалната и човешка отговорност към жителите на общината.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?