Категории

Проведе се публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг от Община Етрополе

01 Август 2018 | 14:37 Прочетена: 162

На 27 юни 2018 година в Малкия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871“ се проведе публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг от Община Етрополе от търговска банка или друга финансова институция.  Публичното обсъждане се проведе на основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.56 от НАРЕДБА № 12 за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в община Етрополе.
Параметрите на дълга са следните:
-    Вид на дълга – дългосрочен общински дълг
-    Размер на дълга – до 1 100 000 лв.
-    Валута на дълга – лева
-    Цел на дълга – решаване на множество транспортно-комуникационни проблеми по уличната мрежа в Община Етрополе и преодоляване на последиците от бедственото положение в края на м.юни 2018 год.
-    Обезпечение – залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на общината с произход собствени приходи и обща изравнителна субсидия.

Заместник – кметът на Община Етрополе госпожа Росица Христова даде повече разяснения на присъстващите, относно използването на средствата. Те ще бъдат използвани са строително - ремонтни дейности, които трябва да се извършат в следствие на наводненията, които бяха на 29 юни и обявяването на бедствено положение, както и от валежите, които паднаха на територията на Общината на 25 юли, които също нанесоха поражения. В комисията по Бедствия и аварии са подадени 9 искания от Община Етрополе за нанесени поражения на територията на общината.  Процедурата в комисията е такава, че първо общината трябва да отстрани последиците от наводненията, да заплати извършените ремонтните дейности, след това ако комисията ги одобри възстановява голяма част от средствата.

Актуално

Харесва ли ви новата визия на сайта?